Laatste nieuws

   Lees het boek geschreven door verenigingslid ALBERT KELDER.

Titel : Zee, Zout en Torpedo’s. (klik op titel voor informatie) 

Nieuwsbief  Ver.Koopvaardijpersoneel 40-45   Augustus 2023 (klikken)

Onderzoek Stichting Koopvaardijpersoneel 40-45 (04112022)(klikken)

Nieuwsbrief Stichting Koopvaardijpersoneel 40-45 juni 2022 (klikken )

Nieuwsbrief Stichting 40-45 januari 2022 (klikken)

Nieuwsbrief Stichting 40-45 juli 2021. (klikken)

Nieuwsbrief mei 2021 Stichting Koopvaardijpersoneel 40-45 (klikken)

UItslag enquete en analyse betreffende reunie (klikken)

Het bestuur is dringend op zoek naar leden die onderstaande functies in het bestuur willen vervullen:

  • Redactie lid van Ankerpark om samen met Gerrit Altena te zorgen voor artikelen voor de VOMO bladen en Ankerpark in het bijzonder.
  • Lid Exploitatie commissie om adverteerders te werven voor de VOMO bladen om de kosten van de VOMO bladen voor de leden van de aangesloten verenigingen te reduceren.
  • Tweede secretaris voor het bestuur van onze vereniging.

      Penningmeester voor het bestuur van onze vereniging