IMARES per 1 november 2015 in de Zeevaartschool

logo Wageningen Universiteit  

Door: Redactie DHA


Op 1 november 2015 betrok het maritieme onderzoeksinstituut van Universiteit Wageningen IMARES het pand van de voormalige Zeevaartschool in Den Helder. Het onderzoeksinstituut concentreert zo een groot deel van haar zeeonderzoek in De Zeevaartschool.

Er is hard gewekt om het karakteristieke pand grondig te restaureren en gereed te krijgen voor haar nieuwe functie. Op verzoek van IMARES is een nieuwe vleugel aangebouwd, dat als laboratorium functioneert.

Piet-Hein Kolf van Port of Den Helder: “We hebben afgelopen jaren met diverse partners hard gewerkt om Den Helder als belangrijkste logistieke offshore haven van de Zuidelijke Noordzee verder te ontwikkelen en te versterken. De positionering van onze haven als kennis- en servicehub voor de offshore industrie maakt met een vestiging van deze kennisinstelling een enorme sprong. De vestiging van IMARES in de haven is van belang voor zowel de energiesector (olie, gas én de hernieuwbare-energie) als voor de marine. Met het centraliseren van de activiteiten van IMARES kunnen we de supply chain nog beter en efficiënter bedienen met onderzoeken voor de offshore en energiesector.”

Zeevaartschool

Port of Den Helder nam het pand van de voormalige Zeevaartschool recent over van Woningstichting Den Helder. Het havenbedrijf is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, onderhoud en exploitatie van het civiele deel van de haven en zag in dit strategische pand in het hart van het havengebied een mooie aanvulling op de portefeuille. IMARES huurt het pand de komende tien jaar van Port of Den Helder.

Algemeen directeur Martin Scholten van IMARES: “Een kennisinstelling als IMARES hoort bij Port of Den Helder en haar rol om partijen in de haven te faciliteren. Het is voor onze vitaliteit van groot belang dat we onze activiteiten in de Kop van Noord-Holland na tien jaar kunnen concentreren in een geschikt gebouw op een locatie van maritieme bedrijvigheid aan de grens van de waardevolle Noordzee en Waddenzee.”

Agora

IMARES wil van deze plek een ‘agora’ maken: een ontmoetingsplaats voor medewerkers van aan zee gerelateerd bedrijfsleven, beleidsmedewerkers van de verschillende overheden en onderzoekers en studenten van Wageningen UR en andere kennisinstellingen”, aldus Scholten. “Het is dan ook goed dat ook Maritime Campus Netherlands met ons mee verhuist naar de Zeevaartschool. Hierdoor wordt dit gebouw een broedplaats van nieuwe ideeën en impulsen rond een betere benutting van de zee in harmonie met de natuur.”

IMARES is hét Nederlandse kennisinstituut voor toegepast maritiem ecologisch onderzoek. Het instituut adviseert overheid en bedrijfsleven op het gebied van duurzaam beheer en gebruik van zee- en kustgebieden. IMARES is onderdeel van de Universiteit van Wageningen. De Raad van Bestuur van Wageningen UR (University and Research Centre) besloot vorig jaar om drie verschillende werklocaties binnen de regio op één locatie in Den Helder samen te brengen. De nieuwe locatie biedt ruimte aan ruim 100 medewerkers. In eerste instantie zijn er vanaf november 65 mensen werkzaam in de Zeevaartschool.