Disclaimer

Dit is de disclaimer behorende bij de website www.ankerpark.nl van de Vereniging van Reünisten Zeevaartschool Den Helder.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat ten aller tijden te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Overige juridische informatie

De Vereniging van Reünisten Zeevaartschool Den Helder betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
De Vereniging van Reünisten Zeevaartschool Den Helder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij de Vereniging van Reünisten Zeevaartschool Den Helder of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ReünistenVereniging ZeevaartSchool Den Helder. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Vereniging van Reünisten Zeevaartschool Den Helder