Bestuur

 

Huidig bestuur sinds 25-09-2021

Ruud Kwast - secretaris (klikken voor meer informatie)

Ruud Markus - voorzitter (klikken voor meer informatie)

Martin Haeck - 2e penningmeester/webmaster (klikken voor meer informatie)

Jos van Hoegee - penningmeester (klikken voor meer informatie)

                                                            Herm Venema - VOMO bestuurslid (klikken voor meer informatie)

                                                                   

 

 

Martin Haeck - 2e penningmeester/webmaster

In 1979 de zeevaartschool verlaten, nog teruggeweest voor mijn rangen, 15 jaar gevaren bij de rederij Vroon, op verschillende soorten schepen, vooral de veeschepen was erg bijzonder, sinds 1993 werkzaam bij Havenbedrijf Amsterdam, verschillende functies doorlopen en nu werkzaam als VTScoordinator, vooral bezig met de planning van de scheepvaart.

 

 

 

 

 

Ruud Kwast - secretaris

Ik ben op 1 maart 1944 geboren en heb via de LTS en een jaartje avondschool de AM dagcursus scheepswerktuigkunde met goed gevolg doorlopen en ben in 1962 bij de Stoomvaart Maatschappij. Nederland in dienst getreden als 5e WTK. Na 15 jaar varen ben ik in 1976 als 2e WTK afgezwaaid en via een stage op de hoogovens afdeling pelletfabriek op de toenmalige Rijkswerf gaan werken om daarna in 2004 als projectleider met pensioen gegaan.

Ik heb me aansluitend gemeld als kandidaat bestuurslid bij de ReünistenVereniging ZeevaartSchool Den Helder. Dit aanbod werd met dank aanvaard en na een korte tijd als exploitatiecommissielid dienst te hebben gedaan als opvolger van Frans Mooij ben ik Herman Kalkman opgevolgd als secretaris.

 

Ruud Markus - voorzitter

Ik ben Ruud Markus geboren 11 januari 1961 te Den Helder. Na de HAVO ben ik in 1978 aan de Hogere Zeevaartschool Noorderhaaks ( Nautische College) de nieuwe BM opleiding gaan volgen om in 1980 af te studeren. De vaartijd /takenboek voor mijn A diploma heb ik behaald bij Phs van Ommeren te Rotterdam op de ms Dordrecht ,Duivendrecht en Moordrecht. Dit waren allen bulkcarriers. Vervolgens heb ik circa een half jaar als assistent swtk gevaren op de Moordrecht. In januari 1982 heb ik ontslag genomen en ben weer gaan studeren aan de Hogere Zeevaartschool Noorderhaaks. Na 1½jaar ben ik afgestudeerd aan de net opgestarte HTS structuur als SWTK. Ik keerde terug bij Phs van Ommeren waar ik in 1987 om persoonlijke redenen besloot te stoppen. Tijdens deze periode bereikte ik de rang van 3e swtk. Ik heb gevaren op de ms Moordrecht, Meerdrecht, Dock Express 10 en Dock Express 12. Dock Express was een dochtermaatschappij van Phs van Ommeren gespecialiseerd in het transport van zware lading.

In 1987 ben ik in dienst gekomen ,als plaatsvervangend wachtchef bij Hoogovens IJmuiden bij de afdeling Ertsvoorbereiding. Daar heb ik tot 1991 gewerkt. Sinds 1991 werk ik bij Paramelt b.v. te Heerhugowaard. Paramelt b.v is een producent van industriële wassen, lijmen en dispersies (http://www.paramelt.com). Paramelt is een wereld markt leider op het gebied van wasmengsel voor de farmacie, levensmiddelen industrie, verpakkingsindustrie, de metallurgische industrie etc. Inmiddels ben ik daar productie manager van de hoofd vestiging in Heerhugowaard. In 1990 heeft Klaas Pompert mij benaderd om lid te worden van onze vereniging en om deel uit te maken van het bestuur. Dat leidde al snel van tot een promotie van lid , vice voorzitter tot voorzitter. Met veel plezier heb ik zo’n 15 jaar deel mogen uitmaken van het bestuur. Gedurende deze tijd is de structuur vormgegeven, zoals U die nu kent . Een goede financiële basis, een reünie eens in de twee jaar , het andere jaar een excursie en vooral niet te vergeten de start van het blad Ankerpark. In 2005 gaf ik de voorzittershamer aan Kees van der Louw en beëindigde mijn activiteiten in het bestuur. Het bestuur heeft mij bij het afscheid vereerd door mij tot erelid te benoemen. De volgende 10 jaar heb ik geen actieve rol gespeeld, behoudens het bezoek aan de activiteiten van de vereniging. In 2015 heeft het bestuur een beroep op mij gedaan om weer terug te keren in het bestuur. Dat doe ik met groot genoegen en daarbij heb ik de voorzittershamer weer opgenomen gesteund door een ervaren team van collega bestuursleden. Ik verheug mij op de samenwerking in dit team en met de leden om zo de belangen van de vereniging zo goed mogelijk te dienen.

 

Jos van Hoegee -penningmeester

Sinds 1 mei 2019 ben ik de nieuwe penningmeester van de vereniging van Reunisten van de zeevaartschool in Den Helder. Mijn voorganger Martin de Wolf heeft ruim 10 jaar het penningmeesterschap van de vereniging uitgeoefend. Hij blijft wel lid van het bestuur, maar het penningmeesterschap begon geleidelijk aan te veel tijd te kosten.Ik hoop de vereniging financieel net zo gezond te houden, als Martin dat gedaan heeft.

In 1972 begonnen als leraar wiskunde aan de Hogere Zeevaartschool in Den Helder. Als jong broekie moest naast het lesgeven aan de de opleidingen BS en BM ook les aan de derde rangers worden gegeven, waar ik zo ongeveer de jongste van de klas was.

Tot het einde van de Hogere Zeevaartschool in Den Helder ben ik daar docent gebleven. In de eerste jaren alleen wiskunde, maar al snel kwam ook de informatica om de hoek kijken. Aanvankelijk was het lesgeven in informatica heel lastig. De school had nog niet de beschikking over een computer. Het lesgeven bestond uit het vertellen, dat als we een computer hadden en je gaf bepaalde commamdo’s dan voerde de computer dat voor je uit. Het was dus niet mogelijk om dat te laten zien. Het jaar daarop werd het iets beter. De commando’s konden op een soort ponskaarten worden gegeven. Deze ponskaarten werden in een grote kartonnen doos per post opgestuurd naar een computer in Utrecht. Daar werden de uitkomsten uitgeprint en per post teruggestuurd naar Den Helder. De gemiddelde respons tijd was ongeveer 3 weken!!!

Pas nog een jaar later kregen we computer faciliteiten op school. Was ook nog heel primitief maar het werd in de loop van de tijd steeds wat beter. In die begintijd ontwikkelde ik lessen informatica voor Cornelisz Douwes en verzorgde namens Cornelisz Douwes de lessen voor de collega’s in Den Helder.

Toen de zeevaartschool uiteindelijk ging verdwijnen zorgde de toenmalige directeur Jan Roos ervoor, dat er in ieder geval werk bleef. Hij zorgde ervoor dat er een MTS gestart werd, een nieuwe HBO opleiding Petroleum &Gas ( uniek in Nederland) en ook een post HBO opleiding op het gebied van havenmanagement. Deze opleiding (IMTA) trok studenten vanuit de hele wereld. Bij al deze opleidingen ben ik betrokken geweest en heb bij de IMTA naast statistiek en programmeren ook vakken gegeven als logistiek en operation research. Later verhuisde IMTA naar Rotterdam waar ik ook als docent optrad en onder andere ook lesgaf aan directeuren van allerlei havenbedrijven om met computers te kunnen werken.

In 1998 verhuisde de P&G opleiding naar de Hogeschool van Amsterdam en ik verhuisde mee. De P&G opleiding verdween en ik stapte over naar de opleiding Aviation. Tot mijn pensioen heb ik op de HvA gewerkt in diverse functies zowel als docent, als ook als begeleider van studenten tijdens hun afstudeerstage. 

                                                                                       Herm Venema- VOMO vertegenwoordiger

 

 

 geboren 07-02-1944 te Hedel.

Na mijn middelbare school in Zaltbommel en Nijmegen heb ik in 61-63 de BS opleiding gevolgd.Tijdens mijn leerlingenjaar heb ik gevaren op 2 G-schepen van de HAL waarna ik mijn 3e rang gehaald heb. Ik ben toen als 3e stuurman gaan varen op een bulkcarrier van National Bulk Carriers Inc. New York 14 maanden als derde gevaren 2 maanden verlof waarna ik als derde zou gaan aflossen in Chiba Japan maar in plaats daarvan 8 maanden als dienstdoend tweede heb gevaren. Bij aankomst in Rotterdam afgemonsterd en getrouwd. Bij Philips Eindhoven op het computercentrum gaan werken en na diverse opleidingen chef van een operationele afdeling geworden. Overgeplaatst naar Philips Apeldoorn als hoofd van de operationele afdelingen van de 3 computerafdelingen. Na enige jaren Apeldoorn als hoofd produktie gaan werken voor een intergemeentelijk computercentrum met als hoofdtaak het opzetten en begeleiden van de bouw en inrichting van een nieuw computercentrum na realisatie vertrokken om als hoofd produktie te gaan werken op het Holec computercentrum in Nijmegen tot dit door samenvoeging opgeheven werd. Hierna voor een softwarehouse gaan werken en na 7 jaar met werken gestopt, waarna ik voor kennissen ruim 12 jaar met diverse soorten van wegtransport en onderhoud heb bezig gehouden. Begin 2020 me aangemeld bij de reunistenvereniging en hoop deze voor de komende tijd ( je weet tenslotte niet hoeveel tijd een mens is toegemeten ) te ondersteunen.